Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact
  • Nieuws 
  • Media 
  • Blogs 

BLOGS 
Victor van der Valk 
 
Victor van der Valk
Operational Director Concearn

 

Processen en software worden goed op elkaar afgestemd
 
Bij het ontwikkelen van het dienstenconcept van onze arbo-activiteiten kwam nadrukkelijk naar voren dat opdrachtgevers op zoek waren naar hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening. Daarnaast is het voor onze klanten van groot belang dat de communicatie adequaat en gestroomlijnd verloopt. Tenslotte is het voor de gemiddelde werkgever belangrijk ontzorgd te worden als het gaat om het risico van WIA instroom. Dit betekent in de praktijk dat verzuimdossiers compleet en correct dienen te zijn.
 
Zonder IT een schier ondenkbare opdracht. Deze procesmatige uitdaging is door Concearn neergelegd bij Triodor. Een van de knelpunten bij het ontwikkelen van een programma wat Concearn hierbij kan ondersteunen was dat er 2 vormen van communicatie en informatie-opslag mogelijk moesten zijn.
 
Er zijn openbare handelingen en handelingen waarbij privacy van groot belang is. Daarnaast moest het een oplossing zijn die zowel door de medewerkers van Concearn gebruikt kan worden als door de medewerkers van de opdrachtgevers van Concearn. De door Triodor ontwikkelde web-oplossing, Arbo Act!, bleek een schot in de roos.
 
Medische gegevens worden goed afgeschermd, er is een zeer transparante oplossing bedacht voor de betrokken partijen onderling en de workflow in het kader van de wetgeving zit degelijk verankerd in het programma. Daarnaast zijn er koppelingen gerealiseerd met gangbare pakketten op het gebied van personeelsadministratie en boekhouding.
 
Door tenslotte ook de voorbereiding op de facturatie in te passen in het programma kunnen we spreken van workflowmanagement, communicatietool en dossieropbouw vernankerd in 1 systeem. Het spreekt voor zich dat het voor (de opdrachtgevers van) Concearn en grote toegevoegde waarde heeft en de efficiency enorm vergroot. Concearn creëert hierdoor een groot en extra onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. En de ondergeschikte rol aan het proces heeft zich intern inmiddels enigszins gekenterd.
 
Procesverbeteringen worden door de ogen van en in overleg met Triodor uitgewerkt om er voor zorg te dragen dat de processen en de software goed op elkaar zijn afgestemd. Daardoor is een zeer sterke band met Triodor en haar medewerkers ontstaan waar Concearn veel waarde aan hecht. 

Victor van der Valk 
Operational Director Concearn 

 

OPMERKELIJKE BLOGS

Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact