Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact
  • Strategie 
  • Dedicated Teams 
  • Projecten 
  • Technologie 
  • Scrum 
  • Ontwikkelcentrum 
  • R&D Centrum 
  • Nearshoring 
  • Development 

NEARSHORING

Wilfred van Beuningen
Business Unit Director
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecten
 
Veel van onze klanten vragen om klantspecifieke oplossingen. En dat is logisch: niet elk probleem is hetzelfde, elke organisatie is weer anders. Maatwerk is dan ook eerder regel dan uitzondering. En juist daarvoor zijn Triodors projecten. Onze projecten zijn afgebakende stukken functionaliteit die gebaseerd zijn op een businessanalyse waarin we de wensen en problemen van onze klant in kaart brengen en we budgetten en tijden van tevoren afspreken.
Werkwijze binnen projecten
Met een analyse brengen we de automatiseringsbehoefte van onze klant in kaart. Is de vraag- of probleemstelling eenmaal helder, dan stellen we een gedetailleerde projectplanning met een bijbehorend budget op. Bij groen licht zetten we een gespecialiseerd projectteam op en start het ontwikkelproces. Het projectteam richt zich op de informatieanalyse, de technische analyse, het ontwerpen van de database, ontwikkeling, de testfase en de implementatie. Pas bij een volledig akkoord van de klant wordt het project afgeleverd.
Meer gedetailleerd ziet onze werkwijze er als volgt uit:
Gestart wordt met een korte analyse voor de budgettering. Wanneer het een omvangrijk of meer complex project betreft, wordt eerste en businessanalyse gemaakt. Zijn de contouren van het probleem of de automatiseringsbehoefte eenmaal scherp, dan wordt het budget aan tijd en geld geformuleerd. Gaat de klant hiermee akkoord, dan start het projecttam met een detailanalyse , die uitmondt in de functionele analyse, het plan waarin gedetailleerd wordt beschreven welke functies gebouwd gaan worden en hoeveel tijd en geld aan elke functie wordt toegewezen.

Krijgt het projectteam ook het groene licht op deze functionele analyse, dan wordt het ontwikkelplan opgesteld en beginnen we met het daadwerkelijke ontwikkelen.

De ontwikkelmethode die gevolgd wordt heet scrum. Dit betekent dat elke functionaliteit wordt opgesplitst in kleinere functionele brokken (zogeheten stories) die afzonderlijk worden ontwikkeld, getest en opgeleverd.

Is de technische oplevering eenmaal gerealiseerd, dan volgt een acceptatietest en acceptatie van het systeem. Het systeem wordt ten slotte na gedegen instructies of training overgedragen aan de eindgebruikers.

WAAROM PROJECTEN

 Klantspecifiek maatwerk vereist projectmatig werken  

 Gefaseerde werkwijze projectmatig werken voorkomt inhoudelijke verrassingen

 Projectmatig werken voorkomt overschrijding van tijd en budget

 Door de gehanteerde ontwikkelmethode is er constante terugkoppeling met klant

 Wendbaarheid en flexibiliteit zijn inherent aan gehanteerde ontwikkelmethode

 Probleemstelling en informatiebehoefte worden goed inzichtelijk
 
Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact