Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact

SEGMENTENRiza Temir
Manager of Operations
CRM en ERP
  

Vrijwel elke grote onderneming beschikt vandaag de dag over een ERP-systeem, Enterprise Resource Planning. Maakten bedrijven vroeger veelal gebruik van verschillende programma’s om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Binnen een ERP programma kan een groot aantal processen en afdelingen worden ondergebracht. En dat betekent bijvoorbeeld dat product- of klantgegevens slechts eenmaal in het systeem gevoerd hoeven te worden, om vervolgens organisatiebreed toegankelijk en opvraagbaar te zijn -er wordt immers slechts een enkele database gehanteerd. Sterker nog, alle bedrijfsprocessen, waaronder voorraadsystemen, bedrijfsadministratie en logistiek worden zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, door iedereen, bruikbaar is.

 

Voor- en nadelen van Enterprise Resource Planning

ERP-systemen hebben dus evidente voordelen. Zo zijn ze kosteneffectief, verkleinen de kans op inconsistente data, maken het werken efficiënter en verbeteren de communicatie. Zowel de interne (over een klant), als de externe (naar de klant toe).

Er zijn echter ook nadelen aan dergelijke systemen verbonden. Deze zijn echter meestal gerelateerd aan de implementatie en de organisatie zelf. Organisaties en managers moeten zich namelijk bewust zijn van de grote veranderingen die implementatie van een ERP-systeem met zich meebrengt. ERP-software levert geen meerwaarde wanneer de juiste implementatie van mensen, gebruiksregels en behoud van functionaliteit veronachtzaamd worden. En dat betekent: betrokkenheid, draagvlak en buy-in en supervisie.

 

Aan de software zal het in elk geval niet liggen. Naar verwachting zullen organisaties en bedrijven de komende decennia nog wel te maken hebben met ERP-systemen. Schaalgrootte en kosteneffectiviteit zijn randvoorwaardelijk geworden voor bedrijven die zich staande willen houden in een sterk geglobaliseerd speelveld. En grote bedrijven hebben vaak een integrale aansturing nodig van de administratie of de steeds complexer wordende logistieke processen. Met name op het snijvlak van logistiek en ERP heeft Triodor een stevige body of knowledge en best practices opgebouwd. Triodor ontwikkelt en onderhoudt dan ook voor verschillende ondernemingen de ERP-systemen.


Een werkwijze, alsmede een technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat. Dat is de meest gangbare definitie van Customer Relationship Management, CRM. Sinds de introductie in de jaren `90 gold CRM lange tijd als de Heilige Graal van bedrijven en marketeers die de klant ‘dicht op de huid’ wilden zitten. Immers, met CRM is het mogelijk bijna elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden die gebaseerd is op zijn of haar wensen. Vandaag de dag kijkt echter niemand meer op van een goed functionerend CRM-systeem, het is een vast onderdeel geworden van een moderne bedrijfsvoering.
Voordelen CRM
Laat onverlet dat de voordelen van een goed werkend CRM-systeem nog steeds ijzersterke argumenten zijn die het gebruik ervan legitimeren. Zo biedt een CRM-systeem inzicht in welke klanten winst opleveren, en welke niet. En dat zowel per marktsegment als per individu. Dit maakt gerichte acties mogelijk en stelt de onderneming in staat gerichte campagnes uit te voeren en `op de man te spelen`. De spin-off hiervan is duidelijk: marketing-, verkoop- en serviceprocessen worden efficiënter en dus goedkoper. Een tweede voordeel is dat de onderneming zicht krijgt op de correlaties bij de afname van producten. En dit maakt cross-selling op een systematische manier mogelijk. In de derde plaats kan CRM de dienstverlening sterk verbeteren doordat de organisatie weet welke contactmomenten er zijn geweest en wat de uitkomsten daarvan waren. Ten slotte draagt CRM bij aan de totstandkoming van duurzame relaties tussen bedrijf en klanten.

Nederland kent inmiddels enkele honderden CRM-systemen. In de regel worden drie typen onderscheiden. Dit zijn:

- Customer-touching applicaties waarbij klanten direct contact hebben met de applicatie. Een voorbeeld hiervan is self-service;

- Customer-centric intelligence applicaties. Dit zijn applicaties die de resultaten van operationele verwerkingen kunnen analyseren en de resultaten hiervan kunnen gebruiken om de CRM-applicaties te verbeteren. Het draait hier dan vooral om zaken als data mining en data warehousing.

- Customer-facing applicaties ten slotte waarbij het om applicaties gaat waar de klant interactie heeft met het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is een callcenter of een helpdesk.

Er is sprake van een duidelijke trend met betrekking tot CRM-systemen. Steeds vaker worden deze systemen online gebruikt in een ASP/SaaS-model. Met betrekking tot zowel de online als offline-variant van CRM, beschikt Triodor over een aantal specialistische professionals. Op dit moment werken zij in een of meerdere dedicated teams aan de ontwikkeling van klantspecifieke CRM-applicaties.

Nederland enkele honderden CRM-systemen en is er een opkomende trend om deze online te gebruiken in een ASP/SaaS-model. 

CLICK VOOR MEER SEGMENTEN

 References
Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact