Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact

SEGMENTENSahin Deligoz
Software Developer

Online Competentietesten
  

Beschikken over de juiste mensen is van levensbelang voor elke onderneming. En al helemaal in een sterk concurrerend speelveld dat zich kenmertk door een krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat human resource management steeds meer een strategische competentie wordt.

Dat verklaart de toegenomen aandacht voor zaken als werving, selectie en doorontwikkeling van medewerkers. En in het kielzog daarvan de onstuimige groei van assessmenttools.

 

Tegelijkertijd moet alles, en dus ook dure HR-processen, goedkoper en is de technologie voorhanden om die processen te `automatiseren`. Veel sollicitatieprocedures beginnen dan ook met een selectie aan de poort in de vorm van een online assessment – zo stromen alleen de meer kansrijke kandidaten door en investeren HR-functionarissen hun kostbare tijd en energie op een verantwoorde manier. Overigens is online testen niet uitsluitend geschikt voor sollicitatieprocedures, de tool kan ook voor andere doeleinden worden ingezet. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden van al werkzame medewerkers of groepen medewerkers. Kortom: een tool voor competentiemanagement.

 

Online testing en tools voor competentiemanagement zullen steeds belangrijker worden. Al helemaal nu organisaties in toenemende mate geconfronteerd worden met de effecten van vergrijzing, ontgroening, een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en verdere kostenbesparingen. Kortom: online testing en competentce management vormen een groeimarkt. Nu software daar een cruciale rol in speelt, is het logisch dat Triodor zich ook daar de komende jaren intensief mee bezig blijft houden.

CLICK VOOR MEER SEGMENTEN

Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact