Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact

SEGMENTENSerdar Kizilkurt
Senior Developer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzuimmanagement
 

Verzuim kost een werkgever geld. Niet alleen loopt de productiviteit van de organisatie terug wanneer een werknemer ziek is, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter heeft de werkgever een loondoorbetalingplicht van twee jaar. Het is dus belangrijk om verzuim te voorkomen. En dat betekent: zicht hebben op verzuim, verzuim kwantificeren.

Een goed verzuimbeleid begint dan ook met een efficiënt verzuimregistratiesysteem. Een dergelijk systeem biedt niet alleen zicht op het verzuim, sommige systemen kunnen de werkgever de lijvige administratie uit handen nemen die met een verzuimbeleid samenhangen. Verzuimmeldingen moeten immers geregistreerd en verstuurd worden naar de Arbo-dienst en elke ziekmelding moet worden beoordeeld om tijdig de nodige acties te kunnen ondernemen, zoals de melding aan de uitvoeringsinstelling.

Een geavanceerd verzuimregistratiesysteem kan bijvoorbeeld verzuimmeldingen automatisch doorgeven aan een Arbo-dienst, bedrijfsvereniging of verzekeraar. En dat elektronisch per fax, e-mail of directe datacommunicatie. Door die automatiseringsslag krijgt de werkgever tijd om het verzuim aan te pakken. En ook daar bieden zulke systemen uitkomst.

Zo kan de werkgever op elk gewenst moment uitgebreide overzichten krijgen van het verzuim binnen de organisatie. Wie zijn er op dit moment door ziekte afwezig? Wie is er de laatste tijd ziek geweest? Hoe vaak? En hoe lang? Deze statistische informatie is relevant voor rapportage aan het management, of ten behoeve van analyse. Verzuimpercentage, meldingsfrequentie, verzuimkosten en gemiddelde verzuimduur zijn bijvoorbeeld op elk moment opvraagbaar. Desgewenst per afdeling of voor de gehele organisatie, desgewenst met onderscheid in geslacht en leeftijdgroepen.

CLICK VOOR MEER SEGMENTEN

 References
Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact