Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact

SEGMENTEN

 
 
Caner Guler
Team Manager
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrarische Automatisering
 

De agrarische automatisering is een segment waarin Triodor zeer actief is. En waar we, gezien de trend van verdere automatisering van de sector, in de toekomst ook steeds meer activiteiten in zullen ontplooien.

De agrosector kenmerkt zich door een afnemende werkgelegenheid. Er is niet alleen sprake van een vergrijzing, veel oudere of uittredende ondernemers worden niet meer vervangen door jongeren. De sector is duidelijk te weinig aantrekkelijk. Een andere reden voor die afnemende werkgelegenheid is de voortschrijdende technologische vernieuwing en automatisering die weliswaar voor een hogere productiviteit zorgen, maar die mankracht overbodig maken. Paradoxaal genoeg vormen verdere automatisering en robotisering tegelijkertijd ook het antwoord op het probleem van die teruglopende werkgelegenheid. En al helemaal in arbeidsintensieve deelsectoren zoals in de tuinbouw.

De agrarische sector groeit nog steeds en de vraag naar agrarische producten maakt wereldwijd een sterke stijging door. Niet alleen omdat de wereldbevolking blijft groeien of doordat de uitdijende veestapel gevoed moet worden, landbouwproducten vormen de grondstof voor het opwekken van energie of hebben andere toepassingen. En ICT speelt een essentiële rol in deze ontwikkeling.

Dankzij ICT zijn productieprocessen in het agrocomplex namelijk beter aan te sturen: zo maakt het energiegebruik in glastuinbouw en intensieve veehouderij efficiënter en stroomlijnt het vraag, aanbod en voorraadbeheer in de agrologistiek (‘tracking and tracing’). Ook kunnen door toepassing van precisielandbouw met de inzet van minder middelen hogere opbrengsten behaald worden. Maar ook moet gedacht worden aan toepassingen als embedded software in melkrobots of managementapplicaties die realtime dynamische rapportages genereren over de stand van zaken in een varkenshouderij.

Kortom: ICT vormt een van de belangrijkste drijvende krachten in de agrarische kenniseconomie en zal leiden tot nieuwe bedrijfstoepassingen, nieuwe vaardigheden en innovatieve producten en diensten. Met een solide track record op het gebied van agrarische automatisering spreekt het voor zich dat Triodor daarbij is.

CLICK VOOR MEER SEGMENTEN

 References
Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact