Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact
  • Strategie 
  • Dedicated Teams 
  • Projecten 
  • Technologie 
  • Scrum 
  • Ontwikkelcentrum 
  • R&D Centrum 
  • Nearshoring 
  • Development 

SCRUMPinar Alasli
Manager of Operations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrum, een agile ontwikkelmethodiek om de projecten beter onder controle te kunnen brengen
 

Triodor ontwikkelt haar software al jaren aan de hand van een methode die steeds meer wordt toegepast: Scrum. Scrum is een term uit de rugbysport. Een scrum is een manier van spelhervatting na een overtreding, waarbij een groep spelers de tegenpartij probeert weg te duwen om de bal te verkrijgen en deze al duwend naar de overkant van het veld te krijgen.

Wat is Scrum?
Kort samengevat komt scrum erop neer dat de wensen van de opdrachtgever in kleine modules worden onderverdeeld die binnen een duidelijk omschreven tijdsbestek een voor de opdrachtgever tastbaar resultaat opleveren. Een dergelijke set requirements wordt dan vastgelegd in een sprint, een periode van twee tot maximaal vier weken. Binnen zo`n sprint wordt een product of productmodule ontworpen, gecodeerd en getest. Wat scrum bijzonder maakt is dat de experts van een klein crossfunctioneel team bij alle fasen van de software-ontwikkeling betrokken zijn. Dit is een radicale breuk met de traditionele manier van software-ontwikkeling waarbij elke fase in een traject zijn eigen experts heeft die hun taken uitvoeren en het resultaat vervolgens overdragen naar de experts in een volgende fase. Een manier van werken die niet alleen weinig flexibel is, maar waarvan de kosten in tijd en geld vaak moeilijk te voorzien zijn. Werken met scrum vergroot niet alleen de effectiviteit van het team, door de frequente terugkoppeling en evaluatie worden ook de vooruitgang van het team en van het project continu gemonitord. En dat betekent dat risico’s en blokkades van uiteenlopende aard in een vroeg stadium opgemerkt, geminimaliseerd en geëlimineerd kunnen worden.
De voordelen van Scrum
Triodor werkt al jaren met scrum doordat de methode evidente voordelen heeft ten opzichte van conventionele ontwikkelmethoden. Zo kunnen we de doorloop van een project sterk inkorten doordat er zo veel tegelijk gebeurt. Er is veel contact en communicatie tussen teamleden onderling en tussen het team en de opdrachtgever waardoor problemen bij iedereen bekend - en dat vergroot niet alleen het probleemoplossende vermogen van alle betrokkenen, maar komt ook de teamgeest en de onderlinge samenwerking ten goede. Scrum stelt ontwikkelaars in staat om snel, real time en herhaaldelijk (elke twee weken) de software te evalueren die op dat moment gebruikt wordt. Doordat de business de prioriteiten stelt, wordt er geen software ontwikkeld die overbodig is of die geen marktrelevantie heeft.

Met scrum benaderen we projecten op een integrale manier en niet als de optelsom van allerlei deelprojecten. Dit voorkomt het zogeheten ‘eilandsyndroom’.

Scrum maakt projecten flexibel en wendbaar. Wil een opdrachtgever bijvoorbeeld wijzigingen in het project doorvoeren, dan heeft dit weinig impact op het werk. Die wijzigingen nemen we namelijk gewoon mee in de workflow - de volgende sprint.

Ten slotte wordt met scrum heel snel duidelijk wat wel en wat niet werkt en gedijt de methode prima in chaos en sterk dynamische omgevingen.

WAAROM SCRUM

 Kortere doorlooptijden van projecten

 Multidisciplinair team betrokken bij elke fase van ontwikkeltraject

 Veelvuldig contact en communicatie vergroten probleemoplossend vermogen teamleden

 Ontwikkelaars kunnen snel, real time en herhaaldelijk de software evalueren

 Er wordt geen overbodige software ontwikkeld, de business bepaalt

 Integrale benadering van het project, geen eilandsyndroom

 Tussentijdse wijziging door opdrachtgever wordt gewoon meegenomen in workflow

 Het is snel duidelijk wat wel en niet werkt

 Geschikt in sterk dynamische omgevingen

Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact