Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact

REFERENTIES

 
Nederlandse Dakdekkers Associatie
Almere
Nederland
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA)
 

De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) is de organisatie van Nederlandse dakdekkerbedrijven. De NDA werd in 1981 opgericht op initiatief van een aantal dakdekkerbedrijven met als doel de belangen van de aangesloten leden te behartigen en hun kwaliteit en service te borgen. Inmiddels vormen de bij NDA aangesloten bedrijven een landelijk dekkend netwerk waarvan het hoofdkantoor in Almere is gevestigd. De NDA houdt zich bezig met uiteenlopende activiteiten zoals inkoop, marketing, ontwikkeling en techniek. Centraal staat het streven naar voortdurende verbetering van het vakmanschap, de toegepaste producten en technieken.

De uitdaging
De NDA staat in toenemende mate voor de opgave haar processen en dienstverlening te optimaliseren. En innovatie in de branche maximaal te ondersteunen. Immers, er is een groeiende vraag vanuit de samenleving en de markt naar energiebesparing en duurzaamheid. En een dak speelt een grote rol daarin: de gebruikte materialen zowel als de manier waarop het dak gerealiseerd en onderhouden wordt, bepalen in hoge mate hoe CO2-neutraal en kostenbesparend een huishouden is. Er moet dus continu ingezet worden op innovatie van zowel product als proces in de dakenbranche. Automatisering speelt hierin een cruciale rol.

De samenwerking tussen de NDA-leden moet dus geoptimaliseerd worden en dat vereist een gezamenlijke IT-infrastructuur. Een slim ingerichte infrastructuur biedt niet alleen voordelen op het gebied van efficiency, duurzaamheid en kostenbesparing, het vereenvoudigt het preventief sturen op processen.

De oplossing van Triodor Software
Na een gedegen inventarisatieronde kwam NDA uiteindelijk uit bij Triodor dat een vooronderzoek deed en een businessplan schreef. NDA was zo enthousiast dat de organisatie ervoor koos om een joint venture aan te gaan met Triodor. Triodor stelde daarop een dedicated team samen dat bestond uit drie Engelstalige software-ontwikkelaars met ruime kennis en ervaring op het gebied van .Net, C##, ASP en alle verwante technologieën. Een projectleider zag toe op de inhoudelijke kwaliteit en oplevering volgens planning en afspraken. Het team werkt inmiddels ruim twee jaar voor de NDA en is eigenlijk volledig opgenomen en geïntegreerd in de virtuele organisatie.
NDA over Triodor
NDA-directeur Dirk Lahuis: “Triodor beschikt over mensen die pragmatisch met zaken omgaan en die met beide benen op de grond staan. Verder gingen ze net zo lang door totdat we beiden tevreden waren met het eindproduct”.

ANDERE REFERENTIES

 LINKS
 
Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact