Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact

REFERENTIES

Blgg AgroXpertus
Wageningen
Nederland
 
Internationale afzet producten en diensten  
 
Blgg AgroXpertus 

BLGG AgroXpertus is een bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasanalyse. Al 75 jaar een zeer gewaardeerd instituut binnen de agrarische wereld, voert het voor akkerbouwers, tuinders en veehouders grootschalige routineanalyses uit voor bemesting, voederwaarde van veevoer, bodemgezondheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Maar ook diagnoses van plantenziektes en pesticidenonderzoek behoren tot BLGG`s uitgebreide dienstenpalet. BLGG streeft naar stelselmatige productiezekerheid en rendementsverbetering in de veehouderij, akker- en tuinbouw en glastuinbouw. BLGG heeft filialen in Nederland, Duitsland en Denemarken en het richt zich momenteel sterk op de ‘nieuwe’ Europese landen met een agrarische traditie. 

Vrijwel alle werkzaamheden die BLGG uitvoert, worden door ICT ondersteund of mogelijk gemaakt. Ontwikkeling en onderhoud van software is dus een bedrijfskritische competentie voor BLGG. Die competentie deels heeft uitbesteed aan Triodor. Een dedicated team houdt zich exclusief bezig met de ontwikkeling van BLGG`s applicaties. Zowel de bestaande als de nieuwe. BLGG is immers een zeer kennisintensieve instelling die altijd bezig is met vernieuwende innovatie. Een activiteit waarin het zich op haar beurt gesteund weet door onze dienstverlening.

ANDERE REFERENTIES

 LINKS
Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact