Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact

SEGMENTEN


Barkey Papilya
Analist/Developer
3D  

Hoewel er al veel toepassingen bestaan op het gebied van 3D, staat deze technologie eigenlijk nog in de kinderschoenen. In die zin dat de relevante technologieën nog lang niet uitontwikkeld zijn en er steeds meer toepassingen bij komen.

Op dit moment wordt 3D al gebruikt op het gebied van architectuurontwerp gekoppeld aan planning en begroting, datamining voor de petrochemie, games en VR simulatoren voor medici, militairen, de lucht- en scheepvaart en de automobielindustrie. En niet te vergeten de filmindustrie.

 

Unusual suspect, ook in de agrarische sector wordt dankbaar gebruik gemaakt van 3D-technieken. Bijvoorbeeld bij de inrichting van grote stallen en het plaatsen van melkrobots of andere machines bestemd voor veeteelt of landbouw. Een bedrijf dat al langer gebruik maakt van 3D en virtual reality is Lely Industries, wereldwijd een gevestigde speler in de agrotechniek. Een van Lely`s producten is de geautomatiseerde melkrobot waarmee veehouders efficiënt hun koeien kunnen melken. In de praktijk blijkt dat veel agrariërs die een melkrobot willen aanschaffen behoefte hebben aan een virtualisatie van hoe hun stal er dan uit komt te zien. Want dat een stal bij aankoop van een melkrobot anders ingericht gaat worden, dat staat buiten kijf. Verkopers van Lely gaan dan ook voortaan de boer op met een handheld die niet alleen een grafische 3D-weergave presenteert van de stal, de melkrobot en alle randapparatuur, maar die ook de optimale inrichting geeft.

 

Het is maar een klein voorbeeld van hoezeer 3D en virtual reality in het dagelijks gebruik toegepast worden. Naar verwachting zal het aantal toepassingen navenant toenemen naarmate de technologie zich verder ontwikkelt.

CLICK VOOR MEER SEGMENTEN

 References
Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact