Vestiging
Taal  
  
Home    |   Over ons    |    Software    |    Oplossingen    |    Strategische Partners    |    Nieuws & Media    |    Documenten    |    Contact
  • Ons Bedrijf 
  • Onze Geschiedenis 
  • Missie en Visie 
  • Cultuur 
  • Maatschappij 
  • DDF 
  • Vacatures 

CULTUURir. Umut Akpinar
Triodor, Cultuur
 

Triodor realiseert haar visie en missie vanuit vijf kernwaarden die organisatiebreed gedeeld worden en die tezamen de cultuur vormen. Deze kernwaarden zijn vertrouwen, excellence, durf, verantwoordelijkheid en plezier.

 

Vertrouwen

Vertrouwen in onze medewerkers, klanten en partners. Het is één van de pijlers van de manier waarop Triodor zaken doet. Vertrouwen en transparantie zijn randvoorwaarden voor een vruchtbare samenwerking of een duurzaam strategisch partnerschap. Het komt dan ook tot uitdrukking in onze professionele commitment, integriteit en transparante manier van werken.

 

Triodors accent op vertrouwen geeft aan waar we willen staan. Dicht bij onze medewerker, klant en partner.

 

Excellence

Excelleren in softwareontwikkeling gaat niet vanzelf. Om te excelleren legt Triodor de lat hoog en focust op hoogwaardige en duurzame kwaliteit van haar oplossingen, processen en methodologieen. En dat wil zeggen dat we uitsluitend werken met gecertificeerde medewerkers en state-of-the-art technologie. Maar ook dat we veel investeren in R&D en inzetten op innovatie en creativiteit. En daarmee een competitive edge realiseren.

 

Durf

Bij goed ondernemerschap hoort een gezonde dosis lef. Voor Triodor betekent dit vooruit kijken. Naar morgen, maar ook naar overmorgen en het liefst ook naar volgende week. Goed ondernemerschap draait echter niet alleen om het hebben van een brede horizon, het betekent ook dat we uitdagingen niet uit de weg gaan en aanvaardbare risico’s durven nemen. Doelstellingen realiseer je met creatieve en innovatieve oplossingen. Die komen echter nooit uit een boekje, maar zijn het resultaat van een winnaarmentaliteit, een innerlijke drive en zelfdiscipline.

 

Verantwoordelijkheid

Bij Triodor verwachten we dat alle medewerkers hun verantwoordelijkheden nemen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het project waaraan ze werken en voor de klant met wie ze een relatie zijn aangegaan. Maar ook Triodor neemt haar verantwoordelijkheden serieus. Daarbij hoort respect voor de individuele medewerker en zijn of haar wensen en behoeften en een commitment ten aanzien van diversiteit. Die verantwoordelijkheid houdt niet op bij de voordeur. Een onderneming staat namelijk nooit naast een samenleving, maar er altijd middenin. En daarom geeft Triodor op verschillende manieren invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid waarvan wij vinden dat we die hebben.

 

Plezier

Zonder plezier geen motivatie, zonder motivatie geen prestatie. Zo simpel is het. Plezier hoort dan ook zeker thuis bij onze kernwaarden. Plezier in het werk, in de omgang met collega`s en klanten en plezier in het leven. Als werkgever proberen we dan ook zo veel mogelijk die werkomgeving te creëren, waarbinnen deze state of mind tot zijn recht komt.

CULTUURELEMENTEN

 Vertrouwen
 
 Excellentie
 
 Durf
 
 Verantwoordelijkheid
 
 Plezier
 
Over Ons
•  Cultuur
•  DDF
•  Vacatures
Software
•  Strategie
•  Projecten
•  Scrum
 
Oplossingen
•  Strategie
•  Segmenten
 
Strategische Partners
•  TTI
Nieuws&Media
•  Nieuws
•  Media
•  Blogs
Documenten
•  Overige
Contact